افتخاریم بودی تُرکم ، دیلیم آذر دیلیدی

دیوسوز هرنه دیون ، تُرکه بو دیل سئوگیلیدی

دَده قورقوددی دَدَم ، سازی باسوب سینه سینه

سازینون پرده لَری ، خلقه ، ایپَک تک تِلیدی

قهرمان بابکیمیز واردی آدی ذروَه ده دی

دیَه بیلَّم که اوزی تک لیگینه ، مین ائلیدی

سارا عصمتلی گلین لَر بِجَریب آذر ائلی

عِصمَتین حِفظ اِئلماقلیقدا ، پَناهی سِئلیدی

خان چوبانلار واریمیزدی ، نبی لر ، دُمْرُل لَر

هَر بیری تُرک ائلینون زحمتینون حاصلیدی

شهریار ترکیدی، سعی ایلَمه سن فارس ائده سن

او اَدَب گُلشَنینون ایچره سولونماز گُلیدی

تُرک دانماز دیلینی ، بَلکه اونا فَخر ائلیَر

دیلینی دانسا بیری ، سَن دیری سانما ، اُلیدی

قوچ کور اوغلی، دَلی ایوازی تانور تُرک اوشاقی

گر چه مسکن اولارا ، داغ آرا چَنلی بئلیدی

ساتقین اولما ، دیلووی ساتما آماندور یلیگ اول

فارسی اورگَتمَک اوشاقه بو دیلین قاتلیدی

فارسینی اورگَشَجَکدور اوشاقون جامِعَه دَن

گوزَل ایرانیمیزین ، فارسی که رَسمی دیلیدی

اِئوده باری اوشاقونلان ، گوزَلیم تُرکجَه قونوش

دئمَه سین بیرگون او،تُرکی دیلی،چوخ مُشگلیدی

دَرد دانیشدیردی گنه ((جعفری))نی نیلَه مَه لی

بونی یاخشی بیلورَم ، سَن دیَه جَکسَن دَلیدی

 شعر: جعفری زاویه