قویون بیر بالا، باش هوروکلی قیز، اولوم
جوان اولن گوزل آناما آغلی ییم

قویون بیر بالا، دوزلی اوغلان، اولوم
غیرتلی، همت لی، آتاما آغلی ییم

قویون بیر وفالی قارداش، اولوم
توپراخدا یاتان گوزل باجیما آغلی ییم

قویون بیر سینیخ قانات، باجی اولوم
ایستکلی، غیرتلی قارداشا آغلی ییم


قویون بیر داغلارقازان، فرهاد اولوم
شیرین دیل لی، اوجا بویلی، یارا آغلی ییم

قویون، بیر قاشی سورمه لی، گلین اولوم
توپراخدا، حجله باغلیان فرهادا آغلی ییم

قویون بیر ئورگی یانمیش، آنا اولوم
سوت دن دویمامیش، اولن بالاما آغلی ییم

قویون بیر بیگ آرزی سیندا، آتا اولوم
قیرخی چیخمامیش اوغلوما، آغلی ییم

قویون آغلی ییم

قویون بیر، تاریخ لر یازان ایرانلی اولوم
آذربایجا نا، گلن درده آغلی ییم

قویون بیر درد تانیان اینسان اولوم
اهرده، هریس ده، ورزقاندا اینسانا آغلی ییم

قویون آغلی ییم