ماه کنعانی چو ائتدی رنج زندان بیقرار

اولدو زنجیر جفادان جیسم پاکی پاره پار

حددن اؤتدو چونکی محنت تاپمادی بیر غمگسار

اوز دوتوب درگاه حققه، سؤیله دی بی اختیار:

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

حضرت ایوبی چون ائتـدی بلای حق نزار،

نیش کرمان ائیله دی جان ضعیفین زخمدار

چونکی تابی قالمادی، گئتـدی الیندن اختیار،

تا کی ذکر ائتدی بو اسمی اولدو غمدن رستگار

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

آدمی شیطان چو ائتدی باغ رضواندان جدا 

بی کس و تنها و سرگردان گزیردی  هریانا

بیر طرف حوا فراقی بیر طرف رنج و عنا

عاقبت بو ذکری ائتدی، اولدو هیجراندان رها:

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

ایسته دی یاندیرسین ابراهیمی تا نمرود دون

منجنیقه قویدو آتدی نار و نوره سرنگون

تا کی دوشدو آتشه، اول دم او مرد ذوفنون

آتشی ائتدی گولوستان سویله دی بو اسمی چون:

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

چونکی خیبر قلعه سیندن قالدی عاجز مصطفی(ص) 

نا اومید اولدو که حاصیل اولماز اولدو مدّعا

گلدی تا کی جبرئیل و گئتدی فرمان خدا

سؤیله دی بو ذکری تکرار ائت که گلسین مرتضی(ع):

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

حیدر صفدر قوپاردی چونکی باب خیبری

قیلدی قالخان باشینا اونو ارنلر سروری

ایکی بولدو شیر تک اول دم ده عمر و عشری

سؤیله دی گؤیده ملکلر یئرده انسان و پری:

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

دشت ارجینده چو ائتدی شیر، سلمانی اسیر

عاجز و بیچاره قالدی تاپمادی بیر دستگیر

اوز توتوب درگاه حققه آغلادی اول مرد پیر

ظاهیر اولدو اوندا ناگه شهسوار شیرگیر

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

چون سلاسیل قلعه سیندن اولدو احمد بیمدار

نازل اولدو پیک رحمان، جبرئیل نامدار

سؤیله دی قوی منجنیقه آت علینی بیقرار

فتح ائدر بیر لحظه ده سؤیله بو اسمی آشیکار:

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

چونکی پیغمبر  احد رزمینده قالدی بی پناه

گوهر دندانی سیندی اولدو حالی چوخ تباه

لشگری بولدو هزیمت گئتدی الدن دستگاه

ذکر ائدیب بو اسم پاکی چکدی جانیندن بیر آه

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

روز اوّل جبرئیلدن تا کی حق ائتدی سؤال،

سن نه کیمسن من کیمم سؤیله جوابیم اولما لال

دئدی سن، سن؛ من منم، اود دوتدو یاندی پرّ و بال

ملتجی اولدو بو اسمه تا کی رفع اولدو ملال

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

 ***

ای نباتی! مدح شاهی دایم ائیله آشکار 

تا کی اولسونلار خوارجلر حسددن کور و کار

حاصیل اولدو تا مرادین غافیل اولما زینهار!

سؤیله بو اسم عظیمی دم به دم بی اختیار:

شاه مردان ، شیر یزدان ، حیدر دولدول سوار

لافَتـی الا علی، لاسیـف الا ذوالفقار

سید ابوالقاسم نباتی