کودک که بودم در حیاط بزرگ باغ مانند مان مادرم مرغ و خروس فراوان داشت ولی مرغ سیاهی داشت که بیشتر مورد توجه مادر بود و به این مرغ بیشتر میرسید وقتی علت را می پرسیدیم می گفت این تخم هایش دوزرده است و... بخاطر آن بهترین خدمات را دریافت می کرد .

کمی که بزرگ شدم و به مدرسه رفتم بین همکلاسی ها چند نفر گل سر سبد بودند ماهرچقدر تلاش میکردیم هم نمره هایمان از آن چند نفر کمتر بود وآنها همیشه شاگرد ممتاز کلاس بودند وقتی علت را جستجو می کردیم به همان جریان مرغ مادر میرسیدیم.

درس را تا حدودی خواندیم و وارد بازار کار شدیم استخدام شدیم بعداز طی دوره وارد محل کار شدیم وکمر بخدمت خلق الله بستیم دربین همکاران جند نفر از تیب همان مرغ مادر بودند ....کارهای سبک وخوب به آنها سپرده می شد واضافه کار وماموریت ...به آنها تعلق می گرفت مختصر کنجکاویکه می کردیم نشانه های مرغ مادر را میدیدیم.

دوره میانسالی را پشت سر گذاشتیم و باز نشسته شدیم و در عصر فناوری و اطلاعات بعلت شاید بیکاری ما هم به شنیدن اخبار علاقمند شدیم برایم معلوم شد که در دنیای متمدن امروز هم همان بر خورد دوگانه بشدت وجود دارد عده ای از یهودیهای صهیونیست نور چشمی را از سراسر دنیا جمع میکنند ودر قسمتی از فلسطین ساکن میکنند و با هزاران حیله و نیرنگ به مرور زمان فلسطینی ها را از خانه و کاشانه خود بیرون می کنند وبرای خود کشوری درست میکنند بنام اسرائیل . سازمانهای بین المللی و کشور های متمدن نتنها چیزی نمی گویند بلکه فلسطینی ها ی مظلوم و بیچاره را بخاطر دفاع از موجودیت خود بنام تروریست محکوم هم میکنند. و.... یواش یواش کشور اسرائیل به لطف اربابان پا میگیرد بمب و موشك و انواع و اقسام سلاح هاي غير متعارف را تولید میکند تمام پیمان های بین المللی را بسخره میگیرد و به ریش تمام مردم دنیا می خندد و این مدعیان دموکراسی و آزادی نتنها محکوم نمیکنند بلکه حمایت و تشویق هم میکنند ...ولی اگر کشوری مثل ایران کره ویا ...اگر بخواهند روی انرژی هسته ای تحقیقات هم بکنند باید متوقف بشود چرل؟ برای اینکه احتمال دارد ایران با اینکه تحت نظارت است ممکن است از مسیر اصلی خارج بشود و بمب  اتمی بسازد و آن را در اختیار تروریستهای فرضی قرار بدهد و..بر علیه بشریت استفاده بشود .

آخه داروغه های دهکده جهانی شما و کشور های مورد حمایت شما این سلاح ها را ساخته اید ودر بسیاری از جاها مورد استفاده هم قرار داده اید نکند مردم ژاپن ویتنام لبنان و.... را بشر حساب نمیکنید .

 آیا شما اینجا هم رد پای مرغ مادر را میبینید؟

یعنی شما فکر میکنید این وضعیت تا کی دوام می آورد؟

و من دیگر نمیخواهم اینگونه برخورد ها را تحمل بکنم اطمینان دارم صبر مردم دنیا نیز لبریز شده است و عنقریب طومار این لوطی های دهکده جهانی رابهم خواهند ریخت و نظمی نوین جایگزین نظام فعلی جهان خواهد شد مثل اینکه تاریخ مصرف این سازمانهای بین المللی هم تمام شده است .. انشاالله