عندلیب قره جه داغی کوردشتی :

میرزا رسول اسماعیل زاده دوزال در کتاب گرانسنگ خود بنام (دیوان میرزا  خرم کوردشتی و گزیده اشعاری از عندلیب قره­جه داغی) ، عندلیب را این چنین معرفی می­کند:

آنچه از اشعار عندلیب مستفاد می­شود آن است که زادگاه وی روستای کوردشت جلفا بوده و در سفری که به اهر داشته است عاشق دختر زیبا رویی می گردد. تراژدی ازدواج آن دختر با فرد دیگری ، عندلیب را تا مرز جنون پیش می­برد و و او ترک دیار کرده به ایروان می­رود و منشی بارگاه حسنعلی خان حاکم ایروان می شود.

 ما از این اثر استاد میرزا رسول اسماعیل زاده دوزالی استفاده کرده و از این پس در باره این شاعران با استفاده از کتاب ان استاد بزرگوار تا حد توان مطالبی منتشر خواهیم کرد باشد که مورد استفاده ادب دوستان عزیز قرار گیرد .