شاعر انقلاب ارسباران،ذولفقار کمالی فردای قیام خونین 29 بهمن، با شعری ترکی،این قیام را در تاریخ و ذهن و زبان مردم ماندگار ساخت و خود تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و ناچار شد تا پیروزی انقلاب اسلامی مخفی زندگی کند.

شنبه گونی سحر چاغی                      آلد یلاراالله چوماغی
تیتردی قورخودان یاغی                     گرون تک برلدی گوزی
هامی کی وردی ال اله                      دولته دوشدی ولوله
کتدیلره گلدی دیله                            سویله دیلر ووردین سیزی
                         بهمنین ایرمی دوقوزی
                                   * * *
بابلا رمیز اویانوب                        وقارلی داغ تک دایانوب
حکومت تختی ترپنوب                   سویوندی آغ الدی اوزی
                         بهمنین ایرمی دوقوزی
                                   * * *
دییشلر یالاندی یالان                        خاریجه لی دییر،اینان
تبریز لیدی کی قویدی جان               وطنین اوغروندااوزی
                         بهمنین ایر می دوقوزی
جام سیندیران غلامعلی                    اروجعلی نن پنجعلی
هاردان اولدی خارجه لی                تبریز لی اویدی اوزی
                           بهمنین ایرمی دوقوزی
                                             * * *    
دییر دیلر کی پولاری                    یاندیردیلا هرنه واری
آغلاتدیلار استانداری                    گوز یاشی گولدوری بیزی
                       بهمنین ایرمی دوقوزی
                                       * * *
دیین یاتان دا اوبانا                        ظلم الینن گلدوخ جانا
ظالمی بویادوخ قانا                       قوی هامی بولسون بوسوزی
                       بهمنین ایرمی دوقوزی
                                   * * *
بارنج کندی دییرلرائل                   آلمیشدی الله قازما بئل
هرکس داشیردی مثل سئل             قوی دوشمنین چیخسون گوزی
                      بهمنین ایرمی دوقوزی
                                   * * *
گوالله سسی گورولدادی                 دیولر کیمی نریلدادی
ملت باخیب هیریلدادی                  دیش قجتدی قوردا قوزی
                    بهمنین ایرمی دوقوزی

در ادامه مطلب شعری زیبا از استاد یحیی شیدا


ادامه مطلب ...