در محله ما در تهران بوستان زیبائیست که محل گردش و تفرج ساکنین محل می باشد. در این بوستان خانه فرهنگ فعالی مستقر میباشد.در سالهای اول بازنشستگی در کانون ادبی آن شرکت میکردم.این کانون بزمهای شعر با شکوهی تشکیل میداد که منهم درآنها شرکت میکردم . از طریق این کانون ادبی با فرهنگسراها و کانونهای ادبی دیگر هم آشنا میشدیم.روزی با عیال مربوطه به بوستان موصوف رفتیم.پس ا...ز گشت و گذار شاعرانه و نشاط انگیز به دفتر خانه فرهنگ آنجا نیز سری زدیم . مدیر آنجا که سابقه آشنایی با همدیگر داشتیم به گرمی از ما استقبال کرد. دختر خانمی همراهش بود .اورا به عنوان نامزد خود معرفی کرد که هنوز ازدواج نکرده اند، صحبت به شعر و شاعری کشیده شد .دختر خانم بشعر خیلی اظهار علاقه میکرد.و به عنوان گواه عاشق صادق میگفت در همسایگی آنها پیرمردی زندگی میکند که وقتی عصر ها در تراس خانه آنها بساط چایی و عصرانه بر پا میشود ،پیرمرد با صدای بلند شروع به خواندن انواع شعر بویژه غزل میکند ومنهم (دختر خانم)پشت دیوار می ایستم و به اشعار او گوش داده و لذت میبرم .گفتم حال که شما اینقدر به شعر و شاعری علاقمند هستید ،من یک قطعه شعری مینویسم و بعنوان امانت به شاه داماد میدهم تا صبح شب عروسیتان و بعنوان وصف الحال داماد آنرا با هم بخوانید.شروع به نوشتن غزلی نمودم که در زیر نوشته میشود . وقتی خواستم آنرا به داماد بدهم دختر خانم از شدت علاقه و اشتیاق خواست آنرا بگیرد. گفتم نه این امانتی است پیش داماد ،تا بعد از اینکه در صبح موعود با هم خواندید ممکن است برای همیشه در اختیار شما بگذارد.چند سال بعد که با داماد ملاقات کردم و از ماجرای شعر سوال کردم گفت با هم خواندیم و خیلی لذت بردیم.عروس خانم آنرا به عنوان یادگاری در جعبه جواهراتش نگهداری میکند. این زوج صاحب دو فرزند هم شده بودند

.


آرام گرفت
دل من در بر او دوش چه آرام گرفت!
لب من از شکرینش قدحی وام گرفت
گفته بودم ندهم تاب و توان را از کف
عشوه ای کرد و بیک طرفه زمن کام گرفت
نظرم بود دهم محنت دل را بر باد
به یکی بوسه بتم محنت ایام گرفت
داستان من و او بر سر هر کوی و بر است
کعبه عشق ز عشق من و او نام گرفت
در ره عشق ز خود پخته نمیدانستم
ای عجب !همچو منی را مه من خام گرفت
ای خوش آن عاشق مستی که به هنگام وصال
کمر یار به یک دست و یکی جام گرفت
هر کسی دست به دامان نگاری بزند
"
ساقی" از دامن آن سرو گل اندام گرفت

با تشکر ار آقای صابر سلیمی علمداری

برای شناختن اقای سراجی ادامه مطلب را بخوانید .


ادامه مطلب ...