اعیاد شعبانیه

میلاد بَند دِلِ رَسول الله ؛ مولای عاشقان حضرت حسین ابن علی (ع) مبارک باد .

عَرضِ اِرادَت به مولایَم

نَه قَدَر عُمروم اولا مَن قاپیوون  نوکریَم                                                         

سنهعاشقتانینان کیمسه لرون کمتریَم

قاپُوون بیرایتیدهگَر مَنی سایسون آقا سن

رُتبه دَه اوندا سَلاطین بـاشینون اَفسریَم

مشتری اولسا اگر خلق گُلستانه  حُسین

مَنـدَه هـیـئَـتـده سَنَه آغلاماقا مُشتَریَم

هَرمحَرَّم قَرَه کوینگ گِئینوب آغلامیشام

سَنی مَوْلا تانیان شخصلَرون ؛ من بیریَم

مدّعی طعنه ویریر گؤزیاشیما قوی ویرسین

سَن بیلورسَن که آقا ؛گؤزیاشیمیلان دیریَم

خبر آلسا بیری مندَن آدیمی؛ من دیَرَم

مُـنـزوی مکتبینون پیرُویَـم ؛ جعفَـریَـم

 

ــــــــــــــــ

تشکّر از مولایم به خاطر ...

ــــــــــــــــ

یاحسین من درگهوندَن شأن و شوکت تاپموشام                                                 

نام   پاکوندَن  سَنون  مولا ؛ شرافت  تاپموشام

گون به گون آرتیب منیم خلق ایچره محبوبیَّتیم

اول زماندان که سنیلن اُنس و  اُلفَت  تاپموشام

ای آدی فخر آرتیران عُشّـاقِ کـوی  عشقینـه

ذرّة  نـاقـابـلــم ؛ سنـلَـن  هویَّـت  تاپموشام

بخشش و فضل وکرمده حاتم اولماز سن کیمین

آستانونـدَن  سَنون ؛ اَرج و  فضیلت  تاپموشام

خَلق آرا گَر واردی مَنده آزجا قُرب و  مَنزلَت

باعثی سَنسَن حُسین ؛ سندَن سعادت تاپموشام

کیمیادن بـاشدور آدون اهـل بـاور قـلبـیـنـه

من او آدین عزّتیندَندور کـه  عزّت  تاپموشام

هر زمان که تنگه دوشسم آدووی  ذِکر  اِیلَرَم

ناگـهـان گـورّم  آقـا ؛ حال فراغَت  تاپموشام

اِی مُـبَـدَّل اِیـلـیَـن  تـشـویشی  آرامِـش لَره

من قاپوندا؛ دلخوشام ؛ توفیق خدمت تاپموشام

هر  محرَّم   عشقویلن  قاره  کؤینک  گئیمیشَم

دردیمین اِظهارینه من اوندا فرصت  تاپموشام

آلموشام هر ایل محرَّم سندن اَجر  و  مُزدومی

داغ کیمین کویوندَه یا مولا ؛ صلابت تاپموشام

عِشقوون اِکسیری دِل آئینه سیندَن پاک ائدوب

گَرد  و  زنگاری ؛  مُقابلده  صداقت  تاپموشام

سَن وئروبسَن هَر نَه  حُسن اولسا وُجودیمدَه منیم

سایۀ لُطفونده ؛ واضحدور که شُهرَت تاپموشام

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

التماس دعا ؛ جعفری

منبع :اشعار ترکی و فارسی از دو شاعر خلخال

/ 0 نظر / 30 بازدید