بنام آنکه سرچشمه هستی است...

بنام آنکه سرچشمه هستی است...

برای شروع......

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد..

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید