بودن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گربدین سان زیست باید پست

من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم رابه رسوائی نیاویزم

بر بلند کاج خشک کوچه بن بست

 

 

گر بدین سان زیست باید پاک

من چه ناپاکم اگر ننشانم ازایمان خود چون کوه

یادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک

شعر زمان : احمد شاملو

/ 0 نظر / 4 بازدید