بیر گوزل مستزاد ابوالقاسم نباتی ده ن

زمستان 1392 منظره ای زیبا از آسیاب خراب .عکاس هنرمند منطقه آزاد ارس

بیر گؤزل مستزاد ابوالقاسم نباتی دن
ای قامتی شمشاد بویو سرو صنوبر- - ای شوخ و ستمگر
آیا گؤره سن وار بو جهان ایچره سراسر - - بیر گول سنه به نزه ر
گؤرجک سنی من ای اوزو گول طره سی سونبول - - ال هامیدان اوزدوم
گر حور و پری روی زمینی دوتا یکسر - - کؤنلوم سنی ایستر
اولدوم کی سنین مئهر روخون اولدو تجلی - - عشق اولدو هویدا
اول منیدیم جان ائدن اول آفته مئجمر - - مندن سورا آذر
سندن یئتیشیب خضر نبی سر نهانه - - اولدو منه ثابت
بالله سنیدین نازل آیات پیمبر - - جبریله مصور
آلمیش الینه مشعل خورشیدی مسیحا - - گردیشده دی دائم
هر دم چاغیرار صیدقیله ، یا ساقی کوثر - - یا خواجه قنبر
موسی کیمیدی گؤستره خلقه ید بیضا - - ای شاهد غئیبی
هو ! هو ! دئگینن ظاهیر و باطینده مقرر - - ای رند قلندر
قورخوم بودور اما کی اگر ساقی گول رنگ - - دور ائتسه مسلسل
عارفلرین احوالین ائده ر عالمه اظهر - - اول باده احمر
منصور صفت شام و سحر ذکر اناالحق - - اولموش منه عادت
معلوم کی یازماز قلم خالیق اکبر - - بیر امری مکرر
قاچماق گرک آهیسته بو مئیدان بلادان - - بیر کوبج نهانا
بو عرصه ده باش قویدو بسا مرد دلاور - - چوخ صاحب افسر
گؤر عشقی کی غواص بحار اولدو نباتی - - بی فن و سیاست
دریالاری سئیر ائیله دی بیر لحظه ده یکسر - - بی هادی و رهبر

...
/ 0 نظر / 124 بازدید