<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مراقبه (مدیتیشن )

با سلام

چندی پیش مطلبی داشتیم که در آن از مراقبه سخن به میان آمده بود بهتر

دیدیم مطلب زیررا که به نظر جالب است بنویسیم :

مدیتیشن ( مراقبه ) از سالیان دراز در فرهنگ ها و مذاهب مختلف  به عنوان یک روش عالی  برای  کاهش تنش و رسیدن  به  آرامش  ذهنی شناخته شده است . اگر شما  در ترک عادت  تنش و فشار های  روانی مشکل دارید ، مطالعه ی این مطلب برای  شما بسیار مفید خواهد بود . برای مدیتیشن روشهای متفاوت بسیاری وجود دارد ، ولی یک راه اساسی و بسیار ساده میتواند به شکل زیر باشد :

 

برای خودتان یک مکان آرام پیدا کنید .

خود را در یک وضعیت ریلکس ( وارهیده ) قرار دهید .

چشم های خود را به آرامی ببندید ولی آنها را بهم نفشارید .

به آرامی و به طور طبیعی تنفس کنید .

درباره ی هیچ چیز غیر از کاری که دارید انجام میدهید فکر نکنید .

اینکار را به مدت 15تا20دقیقه ادامه دهید .

هنگامی که در رختخواب خود دراز کشیده اید یا می خواهید چرت کوتاهی بزنید ، سعی کنید چشمها و افکارتان را بر روی  یک علامت مشخص روی دیوار ، یک ناحیه ی نورانی کوچک ، یا حتی یک سایه متمرکز کنید ، به آن خیره شوید و به هیچ چیز دیگر فکر نکنید . اینکاراغلب شما را به دنیای رویاها میبرد .(البته انجام اینکار در محیط کار پیشنهاد نمیشود .)

 

 

 

مدیتیشن به عنوان نوعی توقف تفکر فعال ابدی

تعریف شده است .

(هلنابلاواتسکی)

آیدا صادقی گرگری      

 

 

مراقبه (مدیتیشن )

با سلام

چندی پیش مطلبی داشتیم که در آن از مراقبه سخن به میان آمده بود بهتر

دیدیم مطلب زیررا که به نظر جالب است بنویسیم :

مدیتیشن ( مراقبه ) از سالیان دراز در فرهنگ ها و مذاهب مختلف  به عنوان یک روش عالی  برای  کاهش تنش و رسیدن  به  آرامش  ذهنی شناخته شده است . اگر شما  در ترک عادت  تنش و فشار های  روانی مشکل دارید ، مطالعه ی این مطلب برای  شما بسیار مفید خواهد بود . برای مدیتیشن روشهای متفاوت بسیاری وجود دارد ، ولی یک راه اساسی و بسیار ساده میتواند به شکل زیر باشد :

 

برای خودتان یک مکان آرام پیدا کنید .

خود را در یک وضعیت ریلکس ( وارهیده ) قرار دهید .

چشم های خود را به آرامی ببندید ولی آنها را بهم نفشارید .

به آرامی و به طور طبیعی تنفس کنید .

درباره ی هیچ چیز غیر از کاری که دارید انجام میدهید فکر نکنید .

اینکار را به مدت 15تا20دقیقه ادامه دهید .

هنگامی که در رختخواب خود دراز کشیده اید یا می خواهید چرت کوتاهی بزنید ، سعی کنید چشمها و افکارتان را بر روی  یک علامت مشخص روی دیوار ، یک ناحیه ی نورانی کوچک ، یا حتی یک سایه متمرکز کنید ، به آن خیره شوید و به هیچ چیز دیگر فکر نکنید . اینکاراغلب شما را به دنیای رویاها میبرد .(البته انجام اینکار در محیط کار پیشنهاد نمیشود .)

 

 

 

مدیتیشن به عنوان نوعی توقف تفکر فعال ابدی

تعریف شده است .

(هلنابلاواتسکی)

آیدا صادقی گرگری      

 

<?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

/ 0 نظر / 3 بازدید