ای سئوگیلی جـانـان منـه نـاز ائـت

((یانسین دیلیم آغزیمدا دئسـم نـازیـوی آز ائـت
ناز ائت منه، ای سئوگیلی جـانـان منـه نـاز ائـت))
(1)
اوّل بـاخیشینـدا منـی حئیــــــــران ائلــه دیــن سـن
بیر اینجه گولـوشلـه اوره گیـم قـان ائلــه دیــن سـن
سـونـرا منـی بیـر لطفیلـه خنـدان ائلــه دیــن سـن
کافیـر قیـزی آخیـر منـی صنعــــــان ائلــه دیــن سـن
((یانسین دیلیم آغزیمدا دئسـم نـازیـوی آز ائـت
ناز ائت منه، ای سئوگیلی جـانـان منـه نـاز ائـت))
(2)
خلـق ائیلـه میـش اؤز کئیفـی گلنـده سنـی تـاری
اؤلـدور بـو بـلادن منــــی قـورتــــــــار سنـی تــاری
رحـم ائـت منــــــه، بیگـانییـه نـاز ائیلــه مــه بــاری
آلقیـش ائلـه بیـر عـاشیقینــی محـــــــرم راز ائــت
انصـاف ائلـه اؤز عـاشیقینـی محــــــــرم راز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(3)
آیینه نـی حئیـرتـده قـویـوب، عکـس جمـالیـن
خورشیدی خجـالتــــده قـویـوب عـارض ِ آلیـن
عاشیقلـری حسـرتده قـویـوب زولفیلـه خـالیـن
بلکــــــــه اولا قسمــت بیــزه گــولــزارِ وصــالیــن
هردن بو سینیق کـؤنلـومـو بیـر لطفلـه سـاز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(4)
گـؤردوم، گـؤزه لیـم، اوزگییـه سـن نـاز ائلـه ینـده
آز قالدی کی، روحوم اوچــــا، جان قالمادی منده
بـو نـــــــــاز و نـزاکــت وارایکــن بیــر بئلــه سنــده
درد اهلـی اینـان دوشمـه یـه بیلمــز بــو کمنــده
دائـم بـو گـؤزه ل خلقتــه میــن رازِ نیــــــــــاز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(5)
تبیلیس شهرین ائیله میش هر کیمسه کـی، ایجـاد
جنّت کی، دئییرلر، ائـدیـب ایجــــــــــــــاد اونـو شـدّاد
بـوردان آپـاریـب حـوری و قیلمـــــــان و پــریــــــــــــزاد
یـارب، بـو پـریچهـره لــری بنـــــــده نــــــــــــواز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(6)
دونیــــا اوزونه یـاخشـی گـؤزه لـر گلیـب هـرچنـد
اولمـاز سنـه بیـر اؤلکـه ده نـه میثـل، نـه مــاننــد
تبریز، باکی، تهران، شکی، شیروان، قوبا، دربند
گنجـه، قــارابــاغ، شهــر بخــــــــــارا و سمــرقنــد
ایسترسـن ا گـر، عـزم رهِ مـولـک ِ حجــــــــــاز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(7)
اولمــــــــــــا گـؤزه لیـم، صـورتینـه بیـر بئلــه مغــرور!
مـن ائتمیشـم عشقیملـه سنـی عـالمــه مشهــور
هیجرینـده منـی ائیلـه مـه غــــــــم چکمگـه مجبـور
درگـاهـه منـی قـول دئیــــــــــه، مــاننــد ایــاز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(8)
واعـظ، ائلـه ظـن ائیلمـه، حقــــــی دانیـر عـاشیـق
نه کعبه، نه بوتخـانـه، نـه مسجیـد تـانیـر عـاشیـق
لاکن اؤزونو حق سئـوه ن انسـان سـانیـر عـاشیـق
دونیـــــــــــاده فقـط بیـرجـه محبّـت قـانیـر عـاشیــق!
سن گئت هلـه، اؤلمـوشلـره تکلیــــــف نمـاز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
(9)
واحـــــد، دئمـه مــن دائمــی یــم ذؤق و صفــاده
منصـــوری* ده یـاد ائتمـه لـی ییــک دارهِ فنــاده
بـو مصـرع ِ نـــــــازی او دئمیــش بیــر بئلــه ســاده
یــارب، ســن اونــا رحمتینـــی ائیلـــه زیـــــــــــــــاده
قبر ایچره اونـون روحـونـو لطفـونلـه فـــــــــــراز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))

*شاعیر صمد منصور کاظم زاده
/ 1 نظر / 186 بازدید
فائزه

عالی بود.