پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1384

بنام آنکه سرچشمه هستی است...

بنام آنکه سرچشمه هستی است... برای شروع...... زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید