پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

مبعث پیامبر نور و رحمت گرامی باد

تضمینی معنوی از قسمتی ازغزل حافظ با مطلع ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد بیر اولدوزی پارلاندی گون تک آسمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

ای ستمگر منی رسوای جهان ائیله میسن

ای ستمگر منی رسوای جهان ائیله میسنگوزومون یاشینی چون دجله روان ائیله میسنهمنشین ائیله میسن دشمنی ای مایه ی نازرشگدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

اصلی و کرم

*****************بسدی دای چالما قادالیمدماغا یوخدی مجالیمقولاغ آس گور نه دی حالیم....منده بیر اصلی صیفت دیلبره دوندوم کرم اولدوماصلی تک ناز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 588 بازدید

روز پدر گرامی باد

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- تقدیم به روح پدران از دست رفتهگُچسنده توپراقین قارا قوینونا  آدین هر بیر زامان دیلیمیز ده دیر  قوی روحون شاد اولسون آی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 80 بازدید