پست های ارسال شده در مرداد سال 1394

گوزدن منی سالدی

هر گون سنه شمع اولدی جانیم عشقیوه یاندیمجنون کیـــــمی دیوانه اولوب چولده دولانــدیکونلوم منی مین درده سالیب عشقه بویانـدیگوزدن منی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 95 بازدید