اعتياد

اعتياد بيماري جامعه امروز

نوشتن درباره اعتيادشايد براي كسانيكه از دور دستي بر آتش دارند خيلي راحت باشد  ونصيحت كردن يك معتاد راحت تر از آن ،ولي براي درك يك درد بايد آنرا با تمام وجود لمس بكني ،پس اين را كه مينويسم دردي است كه خود دچارش بودم وهستم ، چرا هستم؟چون در دور بر خودم خانواده هاي زيادي را ميبينم كه گرفتارند........در اول زندگي  پدر را در يك حادثه رانندگي از دست دادم درست در همين روزها يعني در بيست و نهم بهمن ماه هزار وسيصد وچهل و شش عموئي داشتم كه حق پدري بر گردن من و خانوائه ام وضع مناسبي داشت و دوستان !!!..زياد، سر سفره اش هيچوقت بدون مهمان نبود ، هر چه داشت در طبق اخلاص ميگذاشت و با دوستان و فاميل تقسيم مي كرد .. آنان كه از در دوستي وارد شدند و براي جبران محبت هايش با هزاران حيله و نيرنگ گرفتارش كردند، وقتي كه ما فهميديم ديگردير شده بود، به هر دري زديم (البته ببيشتر زنعمويم)خلاصي از دست اين ماده اهريمني ممكن نشد.بالاخره يك روز به يكي از دوستانش گفته بود ديگر نمي توانم تحمل بكنم و شبانه خودش را ....

فكر نكنيد ماجرا تمام شد ، عمو كه رفت تازه مشكلات خانواده زياد شد ما بزرگ شده بوديم گرفتاري هاي خودمان را داشتيم ولي دوستان!!!..بازي را با بچه هاي اين مرد ادامه دادند و اينبار يكي از بهترين فرزندانش را گرفتار كردند چندين سال در بدترين شرايط زندگي كرد زنعمويم آن شير زن تمام اين مشكلات را به تنهائي تحمل كرد البته مشكلات ديگري نيزداشت كه اگر ارده آهنين هم داشت نابود ميشد ولي او ايستاد ودر هر شرايطي فرزندانش را رها نكرد.اوضاع پسر روز بروز بدتر ميشد كم كم به تزريق روي آورد، چندين بار ترك كرد و نتوانست ويا بهتر بگويم محيط نامناسب و دوستان نا باب اين فرصت را از او گرفتند تا اينكه يك روز خودش تصميم گرفت به آن وضعيت نه بگويد تصميم گرفت كه ترك بكند و خودش اراده كرد بدون دكتر ومراقبت و موفق هم شد ...........

حالا چند سال است كه مغازه كوچكي داير كرده است از شغل خودش راضي است وروربروز هم كارش پر رونق ميشود.

باور كنيد يك معتاد اگر خودش اراده نكند ترك كردن محال است فقط بايد خودش اراده بكند...

مسئولين هم بايد تلاش خيلي بيشتري بكنند اين مواد مخدر مسئله ساده اي نيست مواد مخدر خيلي سهل الوصول شده است و كار قباهت خودش را از دست داده است من گاهي با لبنيات فروش محله خودمان شوخي ميكنم و ميگويم : آدم در اين محله مواد مخدر را راحت تر از شير يارانه اي ميتواند تهيه بكند ، باور كنيد عين حقيقت است .  اجازه بدهيد اين هشدار را هم من حقير بدهم :

پدر ، مادر ، معلم، پليس، روحاني عزيزو...آگاه باشيم، اعتياد ، ايدز ، هپاتيت وهزاران مرض روحي ورواني ديگر از امراضي نيست كه فقط يك عده اي را گرفتار بكنند اگر فكري نشود روزي نه چندان دور درب خانه تك تك مارا خواهد زد خطر بيخ گوشمان است و مانگوئيم كه من و خانواده ام گرفتار نمي شويم زنگ خطر هر روز از نزديكتر شنيده ميشود بيائيد خطر را تا وارد شهر ما! محله ما! وخانه ما...نشده است چاره بكنيم اگر فكري نكنيم، شايد ما معتاد نشويم ،شايد فرزندانمان را مراقبت بكنيم و معتاد نشوند

ولي چه تضميني داريم كه ما به ايدز ، هپاتيت و.. مبتلا نشويم ؟

شما فكر مي كنيد تمام آرايشگاهها ،دندانپزشكان، دندانپزشكان تجربي ،پزشكان ،جراحان و تزريقاتي ها و... استريل كار ميكنند؟ انشادالله..كه اينطور است ولي من بعنوان كسي كه سي وچند سال در رشته پزشكي فعاليت ميكنم اينگونه فكر نمي كنم ، به دور و بر خود نگاه كنيد شما هم اگر دقت كنيد به اين نتيجه خواهيد رسيد .

پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد،نه بخاطر آنهائي كه معتاد شده اند بلكه

بخاطرخودمان وبخاطر فرزندانمان و.....بخاطر نسلهاي آينده.. 

انشا الله

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
يوسف پورعظيم شوطی

سلام ای اهل علم دانش ازاينکه به وبلاگتان سرزدم خيلی از آموزه های شما معانی درک کردم بر اين انديشه وتفکرتان می بالم واز نوشته ی حيدر صادقی در مورد اعتياد وسرگذشت خانواده ی عمويت و مخصوصا از اراده ی پسر عمويت شکوه نوشته ات آموزنده تر شد به اميد خدا خداحافظ