سالام اؤلسون (یونس امره )

یونس اَمره (۶۱۹ تا ۷۰۰ خورشیدی) چامه‌سرای بنام ترک زبان و از بزرگان تصوف بود.
چامه‌های او تاثیر بسزایی در ادبیات ترک از گذشته تا به امروز داشته‌است. او پس از بزرگانی چون خواجه احمد یسوی و سلطان ولد می‌زیست و هم‌گام با ایشان از نخستین ترکانی بود که به‌جای زبان عربی و فارسی، زبان ترکی را برای کتاب‌هایش برگزید.
نگارهٔ او از سال ۲۰۰۹ میلادی بر پشت اسکناس‌های ۲۰۰ لیره‌ای ترکیه به چاپ رسیده‌است.

تقدیر ما چنان شد که از این دنیا برویم.   .Biz dünyadan gedər olduq سلام و درود بر آنانکه مانده اند.   .Qalanlara səlam olsun بر کسانی که دعای خیر از برای ما   Bizim üçün xeyir-dua می فرستند، سلام و درود باد.   .Qılanlara səlam olsun اجل آن زمان که کمر ما را خم کند   Əcəl bükə belimizi و زبانمان را از تکلم باز دارد   Söylətməyə dilimizi بر آنان که حال خسته ما را   Xəstə ikən halımızı جویا شوند، درود باد.   .Soranlara səlam olsun آن زمان که تنم در میانه پهن شده.   .Tənim ortaya açıla و آن زمان که لباسی بدون یقه بدوزند   Yaxasız kömlək biçilə بر کسانی ما را به طرز ملایمی   Bizi bir asan vəch ilə شستشو می دهند سلام و درود باد.   .Yuyanlara səlam olsun ...   Sal verilən qəsdimizə راهی شدیم به سوی دوست   Gedər olduq dostumuza بر آنانکه جهت ادای نماز بر سر ما   Namaz üçün üstümüzə حاضر می شوند سلام و درود باد.   .Duranlara səlam olsun درویش یونس آنگاه که سخن می گوید   Dərviş Yunus söylər sözü هردو چشمانش پر از اشک است.   .Yaş dolmuşdur iki gözü آنان که نمی دانند چه سان ما را درک توانند کرد؟   Bilməyən nə bilsin bizi سلام و درود بر آنانکه می دانند.   .Bilənlərə səlam olsun

تصویر منقش به یونس امره در پشت اسکناس 200 لیره ترکیه

/ 0 نظر / 56 بازدید