# ارسکنار

ای ستمگر منی رسوای جهان ائیله میسن

ای ستمگر منی رسوای جهان ائیله میسنگوزومون یاشینی چون دجله روان ائیله میسنهمنشین ائیله میسن دشمنی ای مایه ی نازرشگدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید