# سید_عظیم_شیروانی

بلای عشق (سید عظیم شیروانی)

بلای عشقه دوشدون، ای بت مهپاره، صبرائیله،گونون اولدیسه گر هجران الیندن قاره، صبرائیله،امید وصل جنّت ایله ییب یان ناره، صبرائیله،دوشوب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 74 بازدید